اورینگ (O-ring) یا پکینگ (packing) یا اتصال حلقه‌ای (toric joint) یک گسکت (gasket) مکانیکی دارای شکل حلقه از جنس الاستومر با یک سطح مقطع گرد است که برای قرارگیری در یک شیار و فشرده شدن در حین اتصال دو یا چند قطعه و ایجاد یک آب‌بندی در سطح اتصال طراحی شده است.

اورینگ می‌تواند در کاربردهای استاتیک و یا در کاربردهای دینامیک که در آن حرکت نسبی بین قطعات و اورینگ وجود دارد استفاده شود. نمونه دینامیک شامل شافت‌های دوار پمپ (pump) و پیستون سیلندرهای هیدرولیک (hydraulic cylinder) می‌شود.

اورینگ‌ها یکی از رایج‌ترین آب‌بندی‌ها در طراحی ماشین آلات هستند زیرا ارزان، دارای تولید آسان، قابل اعتماد و دارای ملزومات نصب کمی هستند و می‌توانند ده‌ها مگاپاسکال فشار را آب‌بندی کنند.

مشاهده مشخصات اورینگ

دانلود فایل مشخصات اورینگ

ردیفنام قالب
1اورینگ سه راهی ترموستات 405 (X.ring)
2اورینگ 1.8*8*15
3اورینگ دوپله
4اورینگ D11
5اورینگ 9.6*60
6اورینگ 9.5*34
7اورینگ 9*42
8اورینگ 8*84
9اورینگ 8*5*136
10اورینگ 7*90
11اورینگ 7*86
12اورینگ 7*85
13اورینگ 7*290*260*170
14اورینگ 7*155
15اورینگ 7*121
16اورینگ 7*102
17اورینگ 6.5*34
18اورینگ 6*90
19اورینگ 6*85
20اورینگ 6*82
21اورینگ 6*80
22اورینگ 6*78
23اورینگ 6*76
24اورینگ 6*68
25اورینگ 6*62
26اورینگ 6*60
27اورینگ 6*60
28اورینگ 6*55
29اورینگ 6*52
30اورینگ 6*50
31اورینگ 6*49
32اورینگ 6*40
33اورینگ 6*22
34اورینگ 6*22
35اورینگ 6*120
36اورینگ 6*12
37اورینگ 6*100
38اورینگ 5.5*96
39اورینگ 5.5*92
40اورینگ 5.5*90
41اورینگ 5.5*86
42اورینگ 5.5*80
43اورینگ 5.5*74
44اورینگ 5.5*71
45اورینگ 5.5*62
46اورینگ 5.5*52
47اورینگ 5.5*51
48اورینگ 5.5*50
49اورینگ 5.5*48
50اورینگ 5.5*43.5
51اورینگ 5.5*42
52اورینگ 5.5*38
53اورینگ 5.5*35
54اورینگ 5.5*255*210*145
55اورینگ 5.5*230*190*175*150*115
56اورینگ 5.5*225*185*142
57اورینگ 5.5*105
58اورینگ 5.3*71
59اورینگ 5*92
60اورینگ 5*90
61اورینگ 5*80
62اورینگ 5*76
63اورینگ 5*76
64اورینگ 5*61
65اورینگ 5*60
66اورینگ 5*57
67اورینگ 5*55
68اورینگ 5*52
69اورینگ 5*50
70اورینگ 5*48
71اورینگ 5*45
72اورینگ 5*42
73اورینگ 5*41
74اورینگ 5*40
75اورینگ 5*40
76اورینگ 5*38
77اورینگ 5*35
78اورینگ 5*340*250*170
79اورینگ 5*33
80اورینگ 5*33
81اورینگ 5*32
82اورینگ 5*30
83اورینگ 5*28
84اورینگ 5*27
85اورینگ 5*260*210*180
86اورینگ 5*20
87اورینگ 5*175
88اورینگ 5*125
89اورینگ 5*100
90اورینگ 4.6*40
91اورینگ 4.6*37
92اورینگ 4.6*30
93اورینگ 4.6*180*130*110
94اورینگ 4.6*122
95اورینگ 4.5*49
96اورینگ 4.5*39
97اورینگ 4.5*230*205*170*150*116
98اورینگ 4*98
99اورینگ 4*95
100اورینگ 4*90
101اورینگ 4*80
102اورینگ 4*73
103اورینگ 4*71.8
104اورینگ 4*70
105اورینگ 4*66
106اورینگ 4*65
107اورینگ 4*62
108اورینگ 4*60
109اورینگ 4*58
110اورینگ 4*55
111اورینگ 4*53
112اورینگ 4*50
113اورینگ 4*48
114اورینگ 4*47
115اورینگ 4*45
116اورینگ 4*43.5
117اورینگ 4*42
118اورینگ 4*40
119اورینگ 4*39
120اورینگ 4*38
121اورینگ 4*36
122اورینگ 4*35
123اورینگ 4*34
124اورینگ 4*33
125اورینگ 4*32
126اورینگ 4*30
127اورینگ 4*29
128اورینگ 4*28
129اورینگ 4*27
130اورینگ 4*26
131اورینگ 4*25
132اورینگ 4*24
133اورینگ 4*22
134اورینگ 4*20
135اورینگ 4*19
136اورینگ 4*18
137اورینگ 4*170*140*110
138اورینگ 4*160*130*100
139اورینگ 4*135*170
140اورینگ 4*105
141اورینگ 3.6*24
142اورینگ 3.6*14.5
143اورینگ 3.5*95
144اورینگ 3.5*91
145اورینگ 3.5*86
146اورینگ 3.5*85
147اورینگ 3.5*80
148اورینگ 3.5*75
149اورینگ 3.5*72
150اورینگ 3.5*70
151اورینگ 3.5*67
152اورینگ 3.5*65
153اورینگ 3.5*63
154اورینگ 3.5*62
155اورینگ 3.5*60
156اورینگ 3.5*58
157اورینگ 3.5*57
158اورینگ 3.5*55
159اورینگ 3.5*54
160اورینگ 3.5*52
161اورینگ 3.5*51
162اورینگ 3.5*50
163اورینگ 3.5*49
164اورینگ 3.5*49
165اورینگ 3.5*47
166اورینگ 3.5*45
167اورینگ 3.5*44
168اورینگ 3.5*43
169اورینگ 3.5*42
170اورینگ 3.5*41
171اورینگ 3.5*40
172اورینگ 3.5*39
173اورینگ 3.5*38
174اورینگ 3.5*37
175اورینگ 3.5*36
176اورینگ 3.5*35
177اورینگ 3.5*34
178اورینگ 3.5*33
179اورینگ 3.5*32
180اورینگ 3.5*31
181اورینگ 3.5*30
182اورینگ 3.5*29
183اورینگ 3.5*28
184اورینگ 3.5*27
185اورینگ 3.5*26
186اورینگ 3.5*25
187اورینگ 3.5*24
188اورینگ 3.5*23
189اورینگ 3.5*22
190اورینگ 3.5*21
191اورینگ 3.5*20
192اورینگ 3.5*19
193اورینگ 3.5*180*150*120
194اورینگ 3.5*18
195اورینگ 3.5*17
196اورینگ 3.5*16
197اورینگ 3.5*15
198اورینگ 3.5*14
199اورینگ 3.5*13
200اورینگ 3.5*12
201اورینگ 3.5*110
202اورینگ 3.5*11
203اورینگ 3.5*105
204اورینگ 3.5*105
205اورینگ 3.5*100
206اورینگ 3.3*16
207اورینگ 3*96
208اورینگ 3*95
209اورینگ 3*90
210اورینگ 3*9
211اورینگ 3*85
212اورینگ 3*80
213اورینگ 3*75
214اورینگ 3*73.5
215اورینگ 3*71
216اورینگ 3*70
217اورینگ 3*67
218اورینگ 3*67
219اورینگ 3*67
220اورینگ 3*65
221اورینگ 3*61
222اورینگ 3*57
223اورینگ 3*56
224اورینگ 3*55
225اورینگ 3*52
226اورینگ 3*50
227اورینگ 3*47
228اورینگ 3*45
229اورینگ 3*44
230اورینگ 3*43
231اورینگ 3*42
232اورینگ 3*41
233اورینگ 3*40
234اورینگ 3*4.5*20
235اورینگ 3*39
236اورینگ 3*38
237اورینگ 3*37
238اورینگ 3*36
239اورینگ 3*36
240اورینگ 3*35
241اورینگ 3*34
242اورینگ 3*33
243اورینگ 3*32
244اورینگ 3*31
245اورینگ 3*30
246اورینگ 3*29
247اورینگ 3*28.1
248اورینگ 3*27
249اورینگ 3*26
250اورینگ 3*25
251اورینگ 3*24
252اورینگ 3*23
253اورینگ 3*220*200*175*160
254اورینگ 3*22
255اورینگ 3*215*190*170*150*130*110
256اورینگ 3*21
257اورینگ 3*20
258اورینگ 3*19
259اورینگ 3*181*120
260اورینگ 3*18
261اورینگ 3*17
262اورینگ 3*16
263اورینگ 3*150
264اورینگ 3*15
265اورینگ 3*14
266اورینگ 3*13
267اورینگ 3*13
268اورینگ 3*12
269اورینگ 3*115*82
270اورینگ 3*112
271اورینگ 3*110
272اورینگ 3*11
273اورینگ 3*108
274اورینگ 3*106
275اورینگ 3*105
276اورینگ 3*100
277اورینگ 3*10
278اورینگ 2.8*62
279اورینگ 2.8*49*24.5*19
280اورینگ 2.8*20.2
281اورینگ 2.62*49.36
282اورینگ 2.62*44.8
283اورینگ 2.62*24
284اورینگ 2.62*17.5
285اورینگ 2.6*98
286اورینگ 2.6*75
287اورینگ 2.6*71
288اورینگ 2.6*70
289اورینگ 2.6*7
290اورینگ 2.6*68
291اورینگ 2.6*66
292اورینگ 2.6*65
293اورینگ 2.6*63
294اورینگ 2.6*47
295اورینگ 2.6*41
296اورینگ 2.6*32
297اورینگ 2.6*22.5
298اورینگ 2.6*20
299اورینگ 2.6*100
300اورینگ 2.5*95
301اورینگ 2.5*9
302اورینگ 2.5*80
303اورینگ 2.5*56
304اورینگ 2.5*55
305اورینگ 2.5*51
306اورینگ 2.5*50
307اورینگ 2.5*48
308اورینگ 2.5*45
309اورینگ 2.5*43
310اورینگ 2.5*42
311اورینگ 2.5*40
312اورینگ 2.5*37
313اورینگ 2.5*36
314اورینگ 2.5*35
315اورینگ 2.5*34
316اورینگ 2.5*33
317اورینگ 2.5*30
318اورینگ 2.5*29
319اورینگ 2.5*28
320اورینگ 2.5*27
321اورینگ 2.5*26
322اورینگ 2.5*25
323اورینگ 2.5*25
324اورینگ 2.5*24
325اورینگ 2.5*23
326اورینگ 2.5*22
327اورینگ 2.5*21
328اورینگ 2.5*19
329اورینگ 2.5*18.8
330اورینگ 2.5*18
331اورینگ 2.5*17
332اورینگ 2.5*16
333اورینگ 2.5*15
334اورینگ 2.5*14
335اورینگ 2.5*13.8
336اورینگ 2.5*13
337اورینگ 2.5*12
338اورینگ 2.5*11
339اورینگ 2.5*105
340اورینگ 2.5*10
341اورینگ 2.4*8.1
342اورینگ 2.3*7.2
343اورینگ 2.3*18
344اورینگ 2.3*15.1
345اورینگ 2.2*26.7
346اورینگ 2.2*21
347اورینگ 2.2*20.2
348اورینگ 2.1*18.1
349اورینگ 2*9
350اورینگ 2*9
351اورینگ 2*83
352اورینگ 2*80
353اورینگ 2*8.5
354اورینگ 2*8
355اورینگ 2*70
356اورینگ 2*7.4
357اورینگ 2*7
358اورینگ 2*65
359اورینگ 2*61.5
360اورینگ 2*60
361اورینگ 2*6.5
362اورینگ 2*6
363اورینگ 2*59
364اورینگ 2*56
365اورینگ 2*53
366اورینگ 2*51
367اورینگ 2*50
368اورینگ 2*49
369اورینگ 2*48
370اورینگ 2*44
371اورینگ 2*43
372اورینگ 2*42
373اورینگ 2*40
374اورینگ 2*38
375اورینگ 2*37
376اورینگ 2*36
377اورینگ 2*35
378اورینگ 2*30
379اورینگ 2*29
380اورینگ 2*28
381اورینگ 2*27
382اورینگ 2*26
383اورینگ 2*25
384اورینگ 2*24
385اورینگ 2*23
386اورینگ 2*23
387اورینگ 2*22
388اورینگ 2*216*175*145
389اورینگ 2*21
390اورینگ 2*20
391اورینگ 2*2.4*16
392اورینگ 2*19
393اورینگ 2*19
394اورینگ 2*18
395اورینگ 2*17
396اورینگ 2*16.5
397اورینگ 2*16
398اورینگ 2*15
399اورینگ 2*142
400اورینگ 2*14
401اورینگ 2*13
402اورینگ 2*12
403اورینگ 2*11
404اورینگ 2*100
405اورینگ 2*10
406اورینگ 144*3*150
407اورینگ 11.5*15.5
408اورینگ 1.9*13.6
409اورینگ 1.8*9.6
410اورینگ 1.8*8
411اورینگ 1.8*6.5
412اورینگ 1.8*53
413اورینگ 1.8*48
414اورینگ 1.8*41
415اورینگ 1.8*36
416اورینگ 1.8*35
417اورینگ 1.8*33.6
418اورینگ 1.8*29.5
419اورینگ 1.8*24.5
420اورینگ 1.8*22.5
421اورینگ 1.8*12
422اورینگ 1.8*11.5
423اورینگ 1.8*10.6
424اورینگ 1.78*50.91
425اورینگ 1.78*50.5
426اورینگ 1.7*7.29
427اورینگ 1.7*13.4
428اورینگ 1.6*4.8
429اورینگ 1.6*16.1
430اورینگ 1.6*15.2
431اورینگ 1.6*12
432اورینگ 1.6*10
433اورینگ 1.55*57
434اورینگ 1.5*8
435اورینگ 1.5*7
436اورینگ 1.5*68
437اورینگ 1.5*60
438اورینگ 1.5*6.5
439اورینگ 1.5*6
440اورینگ 1.5*48
441اورینگ 1.5*20
442اورینگ 1.5*17
443اورینگ 1.5*16
444اورینگ 1.5*11
445اورینگ 1.3*32.5
446اورینگ 1.3*28
447اورینگ 1.3*27
448اورینگ 1.25*88
449اورینگ 1.2*9.1
450اورینگ 1.2*80
451اورینگ 1.2*17
452اورینگ 1*11.9
453اورینگ 0.6*12.5
454اورینگ 3*116

دیدگاه خودتان را بنویسید!

لطفا نام خودتان را وارد کنید. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفاً پیام خودتان را بنویسید.